Misja i cele

Cele SNWES

Misja i Cele Stowarzyszenia

Misją Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej (SNWES) jest stworzenie platformy wymiany poglądów i doświadczeń  dla instytucji, podmiotów gospodarczych, organizacji i osób fizycznych w celu realizacji działań zbieżnych z celami statutowymi SNWES, co w konsekwencji powinno doprowadzić do stworzenia nie dyskryminujących warunków działania dla niezależnych wytwórców energii skojarzonej, funkcjonujących poza sektorem zawodowych przedsiębiorstw elektroenergetycznych.

W celu stworzenia warunków dla dynamicznego rozwoju segmentu niezależnych wytwórców energii skojarzonej, funkcjonujących poza sektorem zawodowych przedsiębiorstw elektroenergetycznych konieczny jest aktywny udział członków Stowarzyszenia i jego sympatyków w tworzeniu ram prawnych dla funkcjonowania układów skojarzonych w Polsce.  

 Statut Stowarzyszenia Niezaleźnych Wytwórców Energii Skojarzonej