Członkowie Wspierający Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej:

  • Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.
  • Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o.

Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej:

  • 30 osób fizycznych

Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej
ul. Nowogrodzka 50 lok. 515
00-695 Warszawa
biuro@snwes.pl

Copyright © SNWES