Misją Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej (SNWES) jest stworzenie platformy wymiany poglądów i doświadczeń  dla instytucji, podmiotów gospodarczych, organizacji i osób fizycznych w celu realizacji działań zbieżnych z celami statutowymi SNWES, co w konsekwencji powinno doprowadzić do stworzenia nie dyskryminujących warunków działania dla niezależnych wytwórców energii skojarzonej, funkcjonujących poza sektorem zawodowych przedsiębiorstw elektroenergetycznych.
W celu stworzenia warunków dla dynamicznego rozwoju segmentu niezależnych wytwórców energii skojarzonej, funkcjonujących poza sektorem zawodowych przedsiębiorstw elektroenergetycznych konieczny jest aktywny udział członków Stowarzyszenia i jego sympatyków w tworzeniu ram prawnych dla funkcjonowania układów skojarzonych w Polsce.  

Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej
ul. Nowogrodzka 50 lok. 515
00-695 Warszawa
biuro@snwes.pl

Copyright © SNWES