Aktualności

Najnowsze wiadomości powiązane z SNWES

Seminarium - Rozwój inwestycji kogeneracyjnych w Polsce - 13 kwietnia 2016

City Brand Energia Odnawialna wraz z REECO Poland organizuje konferencję, mianowicie II edycję seminarium: "Rozwój inwestycji kogeneracyjnych w Polsce".

Wydarzenie odbędzie się 13 kwietnia 2016, podczas Międzynarodowych Targów Energii ze Źródeł Odnawialnych i Efektywności Energetycznej "InEnerg", na Stadionie Miejskim we Wrocławiu, przy Alei Śląskiej 1 w strefie VIP.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Klaster3x20

Stowarzyszenie Klaster 3x20  jako koordynator Klastra 3x20 realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, priorytet I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji,  typ projektu 6 Tworzenie i rozwój klastrów  projekt pn:

,,Promocja i wsparcie rozwoju innowacyjnych technologii w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w kontekście rozwoju konsorcjum Klaster 3x20?


Projekt jest realizowany w okresie od 01.10.2012 do 30.09.2014 roku.

Zapraszamy do odwiedzenia  strony internetowej www.klaster3x20.pl i zapoznania się z bieżącymi wydarzeniami realizowanymi w promach projektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Konferencja ?Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050? w ramach Silesia Power Meeting 2013

Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej objęło patronatem organizowaną w dniu 12 kwietnia br. w Centrum Targowo Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu Konferencję  ?Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050?  w ramach Silesia Power Meeting 2013

Szczegółowe informacje

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE W SIEDLCACH SP. Z O.O. ZAKOŃCZYŁO PRZEDSIĘWZIĘCIE ZWIĄZANE Z ROZBUDOWĄ ELEKTROCIEPŁOWNI GAZOWEJ.

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z założeniami, przedsięwzięcie pn. ?Rozbudowa elektrociepłowni gazowej w Siedlcach ? budowa bloku gazowo parowego w celu zwiększenia produkcji energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza? zostało zrealizowane.

Poniżej kilka zdjęć z realizacji projektu:

Konsultacje Społeczne nad projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej zostało zaproszone do wzięcia udziału w Konsultacjach Społecznych nad projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

Wszystkich członków i sympatyków SNWES zachęcamy do zapoznania się z projektem rozporządzenia.

Ewentualne uwagi oraz propozycje uzupełnień prosimy nadsyłać drogą elektroniczną na adres e-mail Biura SNWES: biuro@snwes.pl

Zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii

Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej zgodnie z obowiązującym terminem dnia 06.02.2012 r. złożyło do Ministerstwa Gospodarki Departament Energetyki ,,Zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii".

Z treścią przedmiotowego zgłoszenia możecie Państwo zapoznać się poniżej:

Projekty Ustaw


W dniu 22.12.2011 rok w Ministerstwie Gospodarki odbyła się konferencja nt. nowych ustaw energetycznych: ustawy ? Prawo Energetyczne, ustawy Prawo Gazowe i ustawy o odnawialnych źródłach energii. W konferencji wzięli udział Wicepremier, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Maciej Kaliski oraz Dyrektor Departamentu Energetyki Tomasz Dąbrowski, którzy przedstawili założenia nowych regulacji.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przedmiotowymi projektami.

Seminarium pn:,,Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnych"

Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej objęło Patronatem Honorowym organizowane w Warszawie 14 grudnia 2011 roku przez  Center for Business Education Polska seminarium pn: "Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnych"


Konsultacje społeczne projektu strategii ?Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko?

Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej zaproszone zostało do uczestnictwa w konsultacjach społecznych nad projektem strategii ?Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko? wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko. Treść dokumentu została uzgodniona między Ministerstwem Gospodarki i Ministerstwem Środowiska.
Wszystkich członków i sympatyków SNWES zachęcamy do włączenia się w prace nad ww. dokumentem. Wszelkie uwagi oraz propozycje uzupełnień prosimy nadsyłać drogą elektroniczną na adres e-mail Biura SNWES: biuro@snwes.pl
Na Wasze propozycje będziemy oczekiwać do dnia 28 października br.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu : Projekt strategii ?Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko?

Z treścią pisma informującego o rozpoczęciu konsultacji społecznych mogą się Państwo zapoznać tutaj

Dyrektor Biura SNWES

Informacja o zmianie siedziby Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej

Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej po raz kolejny zmuszone zostało do zmiany swojej siedziby. Dotychczasowa siedziba Stowarzyszenia przeniesiona została do Gliwic, nieopodal siedziby Biura SNWES.
Nowy adres siedziby SNWES przedstawia się następująco:


Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej
ul. T. Kościuszki 28/1
44-100 Gliwice


Siedziby nie zmieniło natomiast zamiejscowe Biuro Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej, które mieści się nadal w Gliwicach w budynku Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej.
Pełny adres siedziby zamiejscowego Biura SNWES przedstawia się następująco:

Biuro Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej
ul. Bolesława Krzywoustego 2/618
44-100 Gliwice
e-mail: biuro@snwes.pl
tel.: (+48) 32 237 16 93


Dyrektor Biura SNWES