Rekomendowana lektura

Rekomendowana lektura

Monografia prof. Jana Popczyka "Energetyka rozproszona", październik 2011

Zapraszamy do zapoznania się z książką prof. Jana Popczyka na temat energetyki rozproszonej, która jest rozwinięciem wcześniejszego opracowania InE. Została wydana przez Okręg Mazowiecki Polskiego Klubu Ekologicznego (PKE), we współpracy z InE, w odpowiedzi na zmiany ekonomiczne, polityczne i społeczne jakie zaszły i zachodzą od 2010 roku. Potrzebę jej przygotowania dostrzegły niemal jednocześnie obie organizacje oraz autor opracowania.