Opracowania

Opracowania sporządzone przez SNWES

Notatka w sprawie pisma do Ministerstwa Gospodarki

W lipcu 2012 r. Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej wystosowało pismo do Ministerstwa Gospodarki, w którym wyraziło zaniepokojenie wydłużającymi się pracami nad nowelizacją ustawy Prawo energetyczne mającą zapewnić kontynuację systemu wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji, a także przedstawiło sytuację ekonomiczną sektora elektrociepłowni gazowych i wyraziło prośbę w zakresie przyspieszenia prac nad nowelizacją przepisów regulujących wymieniony system wsparcia.

Artykuł ?Polska elektroenergetyka 2009? autorstwa prof. J. Popczyka

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem  ?Polska elektroenergetyka 2009? autorstwa prof. Jana Popczyka ? Prezesa Zarządu SNWES. Jest to referat generalny wygłoszony podczas XV konferencji Rynek Energii Elektrycznej'09 mającej miejsce w Kazimierzu Dolnym w dniach 11-13 maja 2009 r. Artykuł opublikowany został w dwumiesięczniku Rynek Energii 2(81)/2009.Gorąco zapraszamy do lektury