Blog technologiczny

Dziennik technologiczny SNWES

Prezentacja źródeł - Gazownia Warszawska

W latach ?90 podmioty GK PGNiG postrzegały rozwój skojarzonych źródeł wytwórczych zasilanych gazem ziemnym jako jeden z głównych motorów rozwoju polskiego rynku gazu. Towarzyszyło temu duże zainteresowanie wykorzystaniem gazu ziemnego dla obiektów energetycznych ? praktycznie wszystkie elektrociepłownie w Polsce zwróciły się o wydanie warunków przyłączenia oraz prowadziły rozmowy na temat dostaw gazu. Było jasne, że dla promocji niezbędne jest posiadanie takiego obiektu.

Prezentacja źródeł - OZC Ostrów Wielkopolski

26 października 2000 roku w Ostrowskim Zakładzie Ciepłowniczym S.A. rozpoczęto eksploatację turbiny gazowej Centrax Rolls-Royce CX501 KB7 o mocy elektrycznej 5,1 MW współpracującej z kotłem odzysknicowym HKB o mocy cieplnej 11,6 MW. Ciepło wykorzystywane jest na potrzeby komunalne. Ciepło wytwarzane przez układ skojarzony wykorzystywane jest na cele komunalne. W Elektrociepłowni ?OSTRÓW? pracuje obecnie 5 kotłów węglowych WR-10, 2 kotły gazowo-olejowe typu CONDOR oraz układ skojarzony. Łączna moc tego źródła wynosi 97 MWt i 5 MWe.

Prezentacja źródeł - EC Winnica

Projekt Winnica został zrealizowany w 2001 roku przez Zakład Energetyczny Płock - Multienergetyczne Przedsiębiorstwo Sieciowe Sp. z o.o. (wchodzący obecnie w skład Koncernu Energetycznego ENERGA S.A.).

Prezentacja źródeł - PEC Siedlce

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o. o. (PEC Siedlce) zainspirowane kierunkami zmian w polskiej elektroenergetyce oraz doświadczeniami przedsiębiorstw energetycznych w Unii Europejskiej, w dniu 10 maja 2002 roku uruchomiło nowoczesne źródło gazowe zbudowane w oparciu o:

Prezentacja źródeł - ECO Opole

W latach 1998-1999 Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. przeprowadziła inwestycję polegającą na zabudowie gazowego układu skojarzonego na terenie ciepłowni centralnej w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Opolu. Wybór układu skojarzonego poprzedzony został analizą określającą zapotrzebowanie na energię elektryczną ciepłowni oraz potrzeby cieplne miejskiego systemu w okresie letnim z uwzględnieniem parametrów sieci ciepłowniczej oraz tendencji rozwojowych miejskiego systemu ciepłowniczego.

Prezentacja źródeł - ZG Rzeszów

Inicjatywa odnośnie realizacji projektu została podjęta przez ZG Rzeszów w 2000 roku. W początkowej fazie prac przygotowawczych projekt miał status projektu demonstracyjnego (był to status, który wiązał się z założeniem, że zapoczątkowanie rozwoju rynku gazowych projektów kogeneracyjnych bez projektu demonstracyjnego będzie niemożliwe). W fazie tej ZG Rzeszów koncentrował się na pracach przygotowawczych techniczno-projektowych. Przyjęto przy tym, że zainstalowany agregat będzie pracował tylko na potrzeby ZG Rzeszów. Po utworzeniu Zespołu specjalistów grupy kapitałowej PGNiG ds.

Prezentacja źródeł - EC Tuchów

Projekt ?Tuchów? zrealizowany został w oparciu o porozumienie o współpracy zawarte w 2002 roku pomiędzy Polskimi Elektrowniami Gazowymi (PEG), jako inwestorem, i Zakładem Energetycznym Tarnów S.A. (obecnie ENION S.A. Oddział w Tarnowie) w zakresie budowy rynku gazowej kogeneracji rozproszonej na obszarze działania Zakładu, przy współudziale Gminy Tuchów.

Kolejna aktualizacja kącika pomiarowego

W dniu dzisiejszym (04.05.2009) zaktualizowaliśmy dane zamieszczone w kąciku pomiarowym o odczyty aparatury pomiarowej z kwietnia br.  
Agregat zainstalowany w Rzeszowie nadal pracował z 60% wykorzystaniem mocy znamionowej. W kwietniu br. agregat kogeneracyjny zanotował jedną przerwę awaryjną, spowodowaną awarią układu tyrystorowego sterującego pracą agregatu. W minionym miesiącu 17% wytworzonej energii elektrycznej zostało oddane do sieci lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego.

Kolejna aktualizacja kącika pomiarowego

W dniu dzisiejszym (01.12.2008) zaktualizowaliśmy dane zamieszczone w kąciku pomiarowym o odczyty aparatury pomiarowej z listopada br.
Agregat zainstalowany w Rzeszowie nadal pracował z 60% wykorzystaniem mocy znamionowej. W listopadzie br. zanotowano jedynie jedną przerwę planową na czynności serwisowe po przepracowaniu przez agregat 17.500 mth.
Agregat kogeneracyjny zainstalowany w EC Tuchów nadal nie pracował. Likwidator Spółki dokonał wyboru oferty na zakup EC Tuchów ? obecnie trwają negocjacje warunków umowy zakupu-sprzedaży z inwestorem.

Biuro SNWES

Przegląd okresowy po 17.500 mth pracy agregatu

W dniu dzisiejszym (24.11.2008) służby serwisowe przeprowadziły okresowy przegląd agregatu kogeneracyjnego zainstalowanego w Rzeszowie. Przegląd obejmował czynności przewidziane do wykonania wg harmonogramu czynności serwisowych po przepracowaniu przez agregat 17.500 mth pracy.

Biuro SNWES