Mem­bers sup­por­ting our Assosation:

  • Przed­się­bior­stwo Ener­ge­tycz­ne w Sie­dl­cach Sp. z o.o. (Ener­gy com­pa­ny in Sie­dl­ce Ltd)
  • Elek­tro­cie­płow­nia Mie­lec Sp. z o.o. (Com­bi­ned heat power plant Mie­lec Ltd)
  • 30 indi­vi­du­als

If you are clo­se to the sta­tu­to­ry goals of the Asso­cia­tion of Inde­pen­dent Asso­cia­tion of Inde­pen­dent Com­bi­ned Heat and Power Pro­du­cers you are welco­me to beco­me a mem­bers of the Association.

Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej
ul. Nowogrodzka 50 lok. 515
00-695 Warszawa
biuro@snwes.pl

Copyright © SNWES