Zaproszenie Ministra Gospodarki do wzięcia udziału w konsultacjach międzyresortowych

W dniu 23 listopada br. do Biura SNWES wpłynęło zaproszenie Ministra Gospodarki do wzięcia udziału w konsultacjach międzyresortowych nad projektem rozporządzenia Ministra Gospodarki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. . Wszystkich zainteresowanych zgłaszaniem ewentualnych uwag do projektu rozporządzenia bardzo prosimy o zgłaszanie ich do piątku 27 listopada br. do godz. 14.00 drogą elektroniczną na adres: biuro@snwes.pl oraz j.cierpial@snwes.pl. Biuro SNWES

ZałącznikRozmiar
09.11.10_Projekt_zmiany_rozporzadzenia.pdf1.08 MB
09.11.10_Uzasadnienie.pdf3.3 MB