Szkolenie dla doradców klienta PGNiG SA

 W dniach 24-25 listopada 2010 r. członkowie SNWES, przy nieocenionym wsparciu Zarządu Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o. (członka wspierającego SNWES), przeprowadzili dedykowane szkolenie dla doradców klienta zatrudnionych w Centrali PGNiG SA oraz w Gazowniach pod tytułem: ?Pozyskiwanie od aktualnych i potencjalnych klientów PGNiG SA informacji niezbędnych do oceny możliwości realizacji projektów inwestycyjnych związanych z ograniczeniem kosztów zakupu nośników energii wraz ze wstępną oceną pozyskanych ankiet potrzeb energetycznych?.
Celem szkolenia było zapoznanie jego uczestników z metodologią pozyskiwania od aktualnych i potencjalnych klientów informacji niezbędnych do przeprowadzenia procedury oceny możliwości realizacji projektów inwestycyjnych związanych z ograniczeniem kosztów zakupu nośników energii, tj. energii elektrycznej, ciepła i/lub chłodu wraz prezentacją dodatkowych aspektów, które mogą znaleźć zastosowanie w kontaktach z aktualnymi i potencjalnymi klientami. Kolejnym, istotnym elementem szkolenia były zajęcia warsztatowe z udziałem ekspertów z zakresu energetyki gazowej, których przedmiotem była wspólna analiza i ocena przykładowych ankiet potrzeb energetycznych otrzymanych od klientów zainteresowanych realizacją na terenie swoich obiektów gazowego projektu kogeneracyjnego. Uczestnikom szkolenia przedstawione zostały również m.in.:

  •  informacje i wytyczne z zakresu audytu energetycznego,
  • zasady wykonywania analiz ekonomicznych dla obszaru energetyki gazowej,
  • parametry techniczne typowych urządzeń kogeneracyjnych możliwych do zastosowania w potencjalnych projektach,
  • aspekty prawne związane z obszarem energetyki gazowej oraz audytu energetycznego. 

   Warsztaty zakończyła dyskusja, w której trakcie prowadzący je eksperci odpowiadali na pytania uczestników szkolenia. Uczestnicy szkolenia otrzymali ponadto elektroniczne wersje ankiet dot. rozpoznania możliwości realizacji projektów inwestycyjnych związanych z ograniczeniem kosztów zakupu nośników energii przez potencjalnych klientów oraz arkusze kalkulacyjne do wstępnej oceny projektów inwestycyjnych z zakresu energetyki gazowej.
Szkolenie połączone zostało ze zwiedzaniem i prezentacją elektrociepłowni gazowej o mocy elektrycznej 14,6 MWe eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.

ZałącznikRozmiar
IMG_0072.JPG419.46 KB
IMG_0076.JPG605.87 KB