Stanowisko SNWES w sprawie projektu Polityki energetycznej Polski do 2030 roku

W dniu 10.04.2009 Biuro SNWES wysłało do Ministerstwa Gospodarki wykaz uwag i propozycji zapisów do projektu Polityki energetycznej Polski do 2030 roku. Treść dokumentu zostanie opublikowana na naszym portalu.

Biuro SNWES