Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej w dniu 4 marca 2009 r.

W dniu 4 marca 2009 r. w siedzibie Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej odbyło się posiedzenie Zarządu SNWES, w trakcie którego Zarząd SNWES zaopiniował projekty dokumentów, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Zebrania Członków SNWES kwitującego 2008 rok.
W trakcie dyskusji uzgodniono za zasadne rozszerzenie funkcjonalności portalu www.snwes.pl poprzez uruchomienie działu poświęconego w całości tematyce certyfikowania energii elektrycznej. W naszych zamierzeniach planowany do uruchomienia dział powinien stać się w przyszłości kompletnym kompendium wiedzy nt. certyfikowania energii. Wszystkich chętnych zainteresowanych redagowaniem tego działu zapraszamy do współpracy.

Biuro SNWES

ZałącznikRozmiar
iso-8859-2_09.03.04_PROTOKOL_Nr_1.doc51.5 KB