Informacja o posiedzeniu członków Polskiej Rady Koordynacyjnej Odnawialnych Źródeł Energii (PRK OZE)

W dniu 5 sierpnia 2011 r. w siedzibie Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej (PIGEO) przy ul. Gotarda 9 w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie członków Polskiej Rady Koordynacyjnej Odnawialnych Źródeł Energii (PRK OZE). Wśród uczestników spotkania nie zabrakło przedstawicieli Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej ? członka założyciela PRK OZE.
Podczas spotkania przedstawiciele organizacji zrzeszonych w PRK OZE podsumowali trzyletni okres działalności Rady oraz przyjęli do swojego grona kolejne dwie organizacje branzowe, tj.: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz Polskie Stowarzyszenie Biogazu. Po przyjęciu do PRK OZE kolejnych dwóch organizacji, Rada zrzesza już 15 organizacji branżowych:

 • Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej (od 2008)
 • Polska Izba Biomasy (od 2008)
 • Krajowa Izba Biopaliw (od 2008)
 • Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej (od 2008)
 • Polskie Towarzystwo Energetyki Wiatrowej (od 2008)
 • Stowarzyszenie Energii Odnawialnej (od 2008)
 • Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych (od 2008)
 • Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne (od 2008)
 • Polskie Towarzystwo Energetyki Słonecznej PTES ? ISES (od 2008)
 • Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki (od 2009)
 • Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (od 2010)  
 • Mazowiecka Agencja Energetyczna (od 2010)
 • Towarzystwo Elektrowni Wodnych (od 2010)
 • Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (od 2011)
 • Polskie Stowarzyszenie Biogazu (od 2011).

Podczas posiedzenia dyskutowano również nt. konieczności zintensyfikowania działań przez PRK OZE, w szczególności w obszarze prac nad nową ustawą o odnawialnych źródłach energii. Członkowie PRK OZE podjęli decyzję o konieczności powołania w strukturach Rady Zespołu eksperckiego, który odpowiedzialny będzie za opracowanie założeń do ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz opracowywanie i weryfikowanie dokumentów i wystąpień organizacji zrzeszonych w PRK OZE. Pierwszym wspólnie opracowywanym dokumentem będzie wystąpienie do Marszałka Senatu RP ? Pana Bogdana Borusewicza w sprawie publikacji Kancelarii Senatu OT-600 ?Energetyka wiatrowa a społeczności lokalne?.
Podczas spotkania przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Bigazu zaprezentowali projekt wystąpienia do Wicepremiera, Ministra Gospodarki ? Pana Waldemara Pawlaka w sprawie wprowadzenia m.in. nowego mechanizmu wsparcia dla źródeł energii odnawialnej (skan wystąpienia do pobrania tutaj).
Kolejne posiedzenie członków Rady zaplanowane zostało na dzień 18 sierpnia br. (czwartek) o godz. 13:00 w siedzibie PIGEO przy ul. Gotarda 9 w Warszawie. W imieniu Przewodniczącego serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w spotkaniu.
Poniżej proponowany porządek spotkania:

 1. Przyjęcie ostatecznego stanowiska Rady PRK OZE do publikacji Kancelarii Senatu OT 600.
 2. Ustalenie zakresu prac Rady OZE w sprawie ustawy o odnawialnych źródłach energii, w tym dyskusja nad założeniami do ustawy. 
 3. Wolne wnioski.