Korzyści wynikające z członkostwa w Stowarzyszeniu

Stając się członkiem Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej otrzymujecie Państwo:

  1. Możliwość uczestniczenia w procesie opiniowania rządowych projektów legislacyjnych o zasięgu regionalnym i krajowym w zakresie rozwoju i promowania energetyki, której wykorzystanie może w konsekwencji skutkować między innymi obniżeniem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
  2.  Możliwość pracy w zespole specjalistów posiadających bogate doświadczenie w obszarze realizacji projektów inwestycyjnych z zakresu budowy skojarzonych źródeł wytwórczych, a co za tym idzie  możliwość wymiany doświadczeń oraz możliwość uzyskania wsparcia merytorycznego dla indywidualnych projektów.
  3. Mozliwość nawiązania kontaktów partnersko?biznesowych z podmiotami i osobami fizycznymi zrzeszonymi w Stowarzyszeniu.
  4. Możliwość wykorzystania wyników badań i analiz technicznych prowadzonych przez Stowarzyszenie w celu wprowadzenia modyfikacji i ulepszeń w obszarze świadczonych  usług lub oferowanych produktów.
  5.  Możliwość udziału w targach, wystawach, konferencjach  i sympozjach o tematyce związanej z rozwojem rozproszonych źródeł wytwórczych.
  6.  Możliwość promocji własnej działalności za pośrednictwem witryny internetowej Stowarzyszenia, jak również poprzez platformę internetową Klastra 3x20 czy w ramach kampanii reklamowych promujących działalność Stowarzyszenia.
  7.  Możliwość uczestnictwa w konserwatorium organizowanym cyklicznie przez konsorcjum Klaster 3x20.