Kontakty

Adres Siedziby Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej

00-695 Warszawa

ul.Nowogrodzka 50 lok.515

biuro@snwes.pl


Adres do korespondencji:

Biuro Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej

ul. B.Krzywoustego 2/618
44-100 Gliwice

tel. kontaktowy: 32 237 16 93


Dyrektor Biura - Janusz Cierpiał

Kontakt: j.cierpial@snwes.pl

(+48) 609 039 045

Audytor Wewnętrzny - Paweł Kucharczyk

 Kontakt: p.kucharczyk@snwes.pl

(+48) 609 129 633

Koordynator biura -Anna Góra

Kontakt: anna.gora@egie.pl

( +48) 609 039 045

 

Tagi: