Warsztaty pn:?Utrzymywanie zapasów paliw w energetyce. Tryby kontroli NIK i URE - sankcje i kary?

Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej objęło Patronatem Honorowym organizowane przez Zespół CBE Polska warsztaty pn:?Utrzymywanie zapasów paliw w energetyce. Tryby kontroli NIK i URE - sankcje i kary?, które odbędą się 30 sierpnia 2012 roku w Katowicach.


    Warsztaty ?Utrzymywanie zapasów paliw w energetyce? składać się będą z czterech bloków tematycznych. Pierwszy poświęcony zostanie omówieniu kluczowych podstaw prawnych oraz wymogów względem utrzymywania zapasów paliw dla przedsiębiorstw. Drugi dotyczyć będzie szczegółowej analizy procedur kontrolnych URE i NIK wraz z omówieniem konkretnych przykładów rozstrzygnięć podczas kontroli. Podczas trzeciej części warsztatów przedstawione zostaną instrukcje rozliczania wyrobów węglowych (procedury, dokumentacja) oraz metody postępowań odwoławczych do organów nadzorczych. Czwarty blok w całości poświęcony będzie rozstrzygnięciu najbardziej problematycznych kwestii przedsiębiorców. Eksperci będą odpowiadać na pytania wcześniej przygotowane przez uczestników warsztatów, jak również wyjaśniać wątpliwości interpretacyjne wynikające np. z nieścisłości lub braków w przepisach prawnych. Podczas warsztatów swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się między innymi Andrzej Sowiński, Wicedyrektor Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji, NIK, Oskar Pawłowski, Radca Prawny, Kancelaria Prawna Oskar Pawłowski i Wspólnicy, Sekretarz Rady Nadzorczej Grupy LOTOS oraz Władysław Maciejowski, Biegły Sądowy, Sąd Okręgowy w Poznaniu.
   
Najważniejsze zagadnienia wydarzenia:
?    stan prawny oraz uwarunkowania organizacyjno-ekonomiczne
?    wymagania dotyczące utrzymywania odpowiedniego poziomu zapasów paliw dla poszczególnych nośników energii
?    rozporządzenia, normy i wskaźniki
?    przepisy ustawy p.e. mające zastosowanie do problematyki zapasów obowiązkowych paliw na potrzeby elektroenergetyki i ciepłownictwa
?    przepisy o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych ? zakres informacji żądanych w trakcie kontroli
?    tryby kontroli wytwórców energii elektrycznej i ciepła w zakresie utrzymywania zasobów paliw (NIK, Prokuratura, URE)
?    zapewnienie ciągłości dostaw
?    problemy z zaopatrzeniem
?    realizacja umów z dostawcami
?    parametry jakościowe oraz klauzule chroniące interesy zamawiającego
?    bilansowanie paliw, pomiary, pobieranie próbek, ewidencja
?    kontrola parametrów jakościowych zapasów poszczególnych paliw
?    eksploatacja składowisk
?    procedura naruszania zapasów
?    analiza niepewności
?    rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych, w tym braki niezawinione
?    prowadzenie prawidłowej dokumentacji i sprawozdawczości
?    kary - wysokości, rodzaje i podstawy sankcji
?    przykłady postępowań oraz wnioski pokontrolne

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli przedsiębiorstw wydobywających, obracających lub wykorzystujących węgiel w procesach produkcyjnych:
?    elektrowni
?    elektrociepłowni
?    ciepłowni
?    przemysłowych odbiorców energii
?    spółek węglowych
?    kopalni węgla
?    firm geodezyjnych sporządzających pomiary przy inwentaryzacji węgla
?    deweloperów i firm budujących składowiska
?    audytorów oraz firm doradczych i inżynieryjnych
?    dostawców technologii
Ze szczegółowymi informacjami na temat warsztatów można zapoznać się na stronie internetowej Organizatora:
http://cbepolska.pl/pl/warsztaty-utrzymywanie-zapasow-paliw-w-energetyce.html