"Możliwości zwiększenia zastosowania gazu ziemnego w ciepłownictwie"

Dnia 17 listopada br. w Sosnowcu odbyła się konferencja "Wyzwania stojące przed polskim ciepłownictwem w aspekcie Dyrektyw Unii Europejskiej".
W ramach tej konferencji Pan Janusz Cierpiał - Kierownik działu Planowania i Rozwoju Rynku w Departamencie Obrotu Gazem PGNiG S.A. wygłosił prezentację pt. "Możliwości zwiększenia zastosowania gazu ziemnego w ciepłownictwie".
W załączniku znajduje się powyższa prezentacja.

ZałącznikRozmiar
09.11.17_Prezentacja_J.Cierpial-2.pdf1010.86 KB