Konferencje

KONFERENCJE/SEMINARIA   12 lipiec 2006 r.

W Muzeum Gazownictwa w Warszawie odbyła się debata pt. ?Kogeneracja ? promocja czy likwidacja??. Debata zorganizowana została przez Procesy Inwestycyjne S.A., Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A. oraz Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej. W trakcie debaty wygłoszone zostało siedem referatów. W debacie uczestniczyli m.in.: Andrzej Kania ? Z-ca Dyrektora Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki, Marek Kulesa ? Dyrektor Biura Towarzystwa Obrotu Energią, Bogusław Regulski ? Wiceprezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Grzegorz Onichimowski ? Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A., Krzysztof Lipko ? Prezes Zarządu EPC S.A., Jan Popczyk ? Prezes Zarządu Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej.   2 grudzień 2005 r.

W Urzędzie Gminy Gierałtowice, odbyło się 115 Zebranie Naukowe Komisji Energetyki Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach. W zebraniu uczestniczyli członkowie SNWES. W trakcie zebrania wygłoszone zostały następujące referaty:

  • Dr inż. Joachim Bargiel: ?Gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice?
  • Prof. dr hab. inż. Jan Popczyk: ?Potrzeba otwarcia się elektroenergetyki i całego sektora paliwowo-energetycznego na zmiany?
  • Prof. dr hab. inż. Janusz Skorek, dr inż. Jacek Kalina: ?Technologiczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rozproszonej kogeneracji gazowej?
  • Dr inż. Andrzej Latko, dr inż. Jacek Kalina, prof. dr hab. inż. Janusz Skorek: ?Współpraca małego gazowego źródła kogeneracyjnego z lokalnym układem grzewczym?
  • Dr inż. Edward Siwy, dr inż. Maksymilian Przygrodzki: ?Współpraca źródeł rozproszonych z siecią elektroenergetyczną?

W trakcie zebrania wygłoszono ponadto następujące komunikaty:

  • Mgr inż. Paweł Kucharczyk: Wnioski ze zorganizowanej przez SNWES konferencji ?Strategia wdrożeniowa dla gazowej kogeneracji rozproszonej?
  • Marcin Jakóbik, Paweł Kalinowski, Tomasz Gliniecki, Sławomir Parys, Paweł Bogacz: Sieć e-GIE w infrastrukturze gminy Gierałtowice

18 listopad 2005 r.

Na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się Konferencja ?ENERGETYKA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU?. Stowarzyszenie zostało zaproszone do współorganizacji tej Konferencji przez Wydział Biologii UW.
3-4 listopad 2005 r.

Stowarzyszenie zorganizowało, we współpracy z Karpacką Spółką Gazownictwa, Konferencję w Rzeszowie nt. ?STRATEGIA WDROŻENIOWA DLA GAZOWEJ KOGENERACJI ROZPROSZONEJ".

Konferencja została połączona z:

  • rozpoczęciem działalności przez  Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej  (SNWES)
  • pierwszym etapem uruchomienia przez Polskie Elektrownie Gazowe Sp. z o.o. trójgeneracji w siedzibie Zakładu Gazowego Rzeszów.
  • z wejściem PGNiG S.A. na giełdę  i czwartym celem emisyjnym w prospekcie emisyjnym ?rozwój kogeneracji".

W konferencji wzięło udział 130 osób. Wydano Materiały Konferencyjne (zawierające 19 referatów). Wygłoszono w czasie konferencji 24 prezentacje. Materiały pokonferencyjne, wraz z wnioskami, zamieszczono na stronie SNWES (www.snwes.pl).