Konferencja w Bydgoszczy 18-19.11.2008 r. - ?Rozwój gospodarczy gminy a rozbudowa sieci gazowej?

W dniach 18-19 listopada 2008 roku w Hotelu ?Brda? w Bydgoszczy odbyła się konferencja ?Rozwój gospodarczy gminy a rozbudowa sieci gazowej? zorganizowana przez Pomorską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. w Gdańsku (PSG). Wśród prelegentów nie zabrakło przedstawicieli Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej ? zachęcamy do lektury zaprezentowanych przez nich referatów.
Poniżej prezentujemy szczegółowy wykaz referatów wygłoszonych podczas konferencji.
18 listopada ? I dzień konferencji:
PANEL 1 ? Gazownictwo na zliberalizowanym rynku energii

 • ?Spółka Dystrybucyjna jako istotne ogniwo na rynku gazu? ? Sławomir Śliwiński, Prezes Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z  o.o.
 • ?PGNiG S.A. Pomorski Oddział Obrotu Gazem lokalna strategia w świetle zmian? ? Urszula Rożnowska, Dyrektor Pomorskiego Oddziału Obrotu Gazem
 • ?Plany Rozwoju Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. inwestycje kluczowe w latach 2009-2013? ? Tomasz  Roman, Marcin  Jackowiak, Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
 • ?CNG ? alternatywa na rynku paliw samochodowych? ? Adam Bogusz, PGNiG S.A. Pomorski Oddział Obrotu Gazem
 • ?Autobusy zasilane sprężonym gazem ziemnym CNG ? doświadczenia? ? Kazimierz Gałkiewicz, PKM Gdynia

PANEL 2 cz. 1 ? Gazowa energetyka rozproszona szansą dla gmin

 • ? Element budowy bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju rozproszonej kogeneracji? ? Witold Płatek, Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o., SNWES?.(do pobrania w załączniku)
 • ?Kogeneracja gazowa w gminie ? prezentacja Projektu Tuchów? ? Janusz Cierpiał, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., SNWES?.(do pobrania w załączniku)

19 listopada ? II dzień konferencji
PANEL 2 cz. 2 ? Gazowa energetyka rozproszona szansą dla gmin

 • ?Regulacje prawne w obszarze kogeneracji? ? Paweł Kucharczyk, Politechnika Śląska w Gliwicach, SNWES?. (do pobrania w załączniku)
 • ?Innowacyjna Gospodarka ? rolnictwo energetyczne? ? Jan Popczyk, Politechnika Śląska w Gliwicach, SNWES?.(do pobrania w załączniku)
 • ?Gminne centrum energetyczne? ? Ryszard Mocha, eGmina, Infrastruktura, Energetyka Sp. z o.o. ?.(do pobrania w załączniku
 • ?Prezentacja biogazowi w Toruniu? ? przedstawiciel firmy Biogaz Inwestor

PANEL 3 ? Programy operacyjne 2007 -  2013 szansą na rozwój infrastruktury w gminach

 • ?Regionalna strategia rozwoju województw? ? Tadeusz Żurek, Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski woj. Pomorskiego
 • ?Regionalne programy operacyjne? ? Aleksandra Budny, Urząd Marszałkowski woj. Pomorskiego
 • ?Regionalne programy operacyjne? ? przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego woj. Warmińsko-Mazurskiego
 • ?Regionalne programy operacyjne? ? Michał Korolko, Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko-Pomorskiego

Podkreślenia wynika fakt, iż Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Gdańsku, będąca członkiem Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej, realizując zadania operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) nie może realizować przedsięwzięć inwestycyjnych w obszarze energetyki rozproszonej i dlatego promuje rozwój tego typu projektów wśród swoich klientów, przedstawicieli samorządów i administracji publicznej podczas cyklicznie organizowanych seminariów i konferencji.  

Biuro SNWES

ZałącznikRozmiar
Jan_Popczyk.doc223.5 KB
Janusz_Cierpial.pdf6.46 MB
Pawel_Kucharczyk.doc351.5 KB
Ryszard_Mocha.pdf1.83 MB
Witold_Platek.doc100 KB