Konferencja ?VI Targi Energii 2009?, 22-23.10.2009 r.

W dniach 22 i 23 października 2009 r. w Centrum Kongresowym ?Warszawianka? w Jachrance odbyły się VI Targi Energii 2009, zorganizowane przez Towarzystwo Obrotu Energią oraz Izbę Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii. Patronat honorowy nad imprezą objął Prezes Urzędu Regulacji Energetyki oraz Ministerstwo Gospodarki.
Konferencja stanowiła doskonałą okazję do dyskusji, wymiany poglądów oraz ofert w zakresie rynku energii w Polsce. Wzorem poprzednich lat Targi składały się zarówno z części seminaryjnej, jak i tzw. handlowego parkietu targowego, na którym można było zapoznać się bezpośrednio z ofertami sprzedawców energii elektrycznej. Program Targów uwzględniał bieżące wydarzenia i problemy rynku. Część merytoryczna podzielona została na cztery bloki seminaryjne:
I. Zmiany na rynku energii elektrycznej w 2009 roku i latach następnych.
II. Uwarunkowania zakupu i sprzedaży energii elektrycznej z punktu widzenia uczestników rynku energii elektrycznej.
III. Rynek energii elektrycznej - nowe uwarunkowania.
IV. Efektywność energetyczna w realiach 2009 roku i perspektywie lat następnych.
W trakcie części seminaryjnej wygłoszone zostały następujące referaty:
Dzień 1 (22.10.2009 r.)

 • Słoma E.: Projektowane zmiany w ustawie Prawo energetyczne. Ministerstwo Gospodarki
 • Janiszewska Z.: Rola Prezesa URE na rynku energii elektrycznej po pełnym jego uwolnieniu. URE
 • Ludwicki M.: Rynek energii ... ? ENERGA - Obrót S.A.
 • Kulesa M.: Rynek energii w Polsce w 2009 roku i latach następnych. TOE
 • Kaliś H.: Sytuacja odbiorców przemysłowych na rynku energii elektrycznej. IEPiOE
 • Semczuk M.: Efektywność energetyczna - możliwości poprawy efektywności wykorzystania energii w przemyśle. ARP S.A.
 • Golachowski K.: Przetargi publiczne na zakup energii elektrycznej. ENERGOinfo.PL

Dzień 2 (23.10.2009 r.)

 • Soja R.: Kształtowanie się cen energii elektrycznej. Statystyka i kierunkowe prognozy na przyszłe okresy. TAURON Polska Energia S.A.
 • Misiejuk J.: Zmiana sprzedawcy. Rachunek ekonomiczny, procedury, teoria vs. praktyka. Atel Polska Sp. z o.o.
 • Sobień A.: Narzędzia niezbędne do rozliczeń na otwartym rynku energii elektrycznej. INNSOFT S.A.
 • Brzozon H.: enexoma.ENERGY jako przyszłościowy koncept dla rynku energii. enexoma.ENERGY
 • Skoczkowski T.: Ustawa o efektywności energetycznej - cele i działanie w warunkach Polski. KAPE S.A.
 • Stawiany W.: Założenia Programu Priorytetowego "Racjonalizacja zużycia energii - efektywne zarządzanie energią w przedsiębiorstwach". NFOŚiGW
 • Brandt J.: Rola i zadania TGE SA na rynku białych certyfikatów . TGE S.A.

Osoby zainteresowane dostępem do kompletu materiałów konferencyjnych bardzo prosimy o wejście na stronę www.targienergii.pl
 
Biuro SNWES