Konferencja Naukowo-Techniczna 2009 ?Energetyka gazowa?

Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej objęło patronatem IV Konferencję Naukowo-Techniczną 2009 ?Energetyka gazowa?, z kolei prof. Jan Popczyk wszedł w skład Rady Naukowo-Programowej konferencji i wygłosi referat podczas jednej z sesji plenarnych.
Konferencja odbędzie się w dniach 23-25 września 2009 roku w Warszawie. Jej celem jest wymiana informacji oraz dyskusja merytoryczna w obszarze możliwości technologicznych, uwarunkowań ekonomicznych, efektywności energetycznej i ekologicznej oraz użyteczności społecznej energetyki gazowej. Zamysłem Komitetu Organizacyjnego cyklicznej Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej jest umożliwienie wzajemnych kontaktów specjalistów z dziedziny energetyki gazowej, tj. naukowców, producentów, dostawców oraz użytkowników paliw gazowych, systemów, maszyn i urządzeń z kraju i z zagranicy. Dotychczasowe edycje konferencji pokazały, że spotkania takie mogą być bardzo owocne zarówno pod względem merytorycznym, jak i towarzyskim.
Poprzednie trzy edycje konferencji cieszyły się dużym zainteresowaniem. W każdej udział wzięło średnio około 150 uczestników z kraju i zagranicy, którzy opracowali i wygłosili w sumie blisko 150 referatów i komunikatów techniczno-produkcyjnych. Na konferencji gościli znaczący przedstawiciele przemysłu, branży energetycznej i gazowniczej oraz naukowcy z kraju i zagranicy.
Zainteresowanych udziałem w konferencji odsyłamy na stronę jej poświęconą
http://www.idwe.pl/konferencja/Biuro SNWES