Autho­ri­ties:

  • Jakub Chmie­larz – Chief of the Board
  • Marze­na Komar – Vice-Chief of the Board
  • Andrzej Saj – Vice-Chief of the Board
  • Paweł Hałas – Mem­ber of the Board

Audit com­mit­tee:

  • Piotr Dudziak – Chairman
  • Paweł Kuchar­czyk – Vice-Chairman
  • Grze­gorz Pola­kow­ski – Secretary

Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej
ul. Nowogrodzka 50 lok. 515
00-695 Warszawa
biuro@snwes.pl

Copyright © SNWES