Członkowie

Członkowie Wspierający Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej:

  • Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.

Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej:

  • 22 osoby fizyczne

 

Jeżeli bliskie są Państwu cele Statutowe Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej to zapraszamy do wstąpienia w poczet członków Stowarzyszenia.

Dleklaracja Przystąpienia do grona Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia >>>

Deklaracja przystąpienia do grona Członków Wspierajacych Stowarzyszenia>>>