Blog technologiczny

Dziennik technologiczny SNWES

Kolejna aktualizacja kącika pomiarowego

W dniu dzisiejszym (03.11.2008) zaktualizowaliśmy dane zamieszczone w kąciku pomiarowym o odczyty aparatury pomiarowej z października 2008 r.

Przegląd okresowy po 16.250 mth pracy agregatu

30.09.2008 r.
Wspólnie z członkami i sympatykami SNWES podjęliśmy decyzję, że nasz blog ma za zadanie prezentować wszelkie aspekty związane z pracą agregatów ko generacyjnych zainstalowanych w Rzeszowie i Tuchowie.

Kolejna aktualizacja kącika pomiarowego

W dniu dzisiejszym (05.01.2009) zaktualizowaliśmy dane zamieszczone w kąciku pomiarowym o odczyty aparatury pomiarowej z grudnia 2008 roku. Dane pomiarowe wzbogaciliśmy ponadto o krótki komentarz.

Operacja wymiany akumulatorów

W dniu dzisiejszym (13.01.2009) służby serwisowe przeprowadziły operację wymiany dwóch zużytych akumulatorów. Rozładowanie się akumulatorów oraz prace związane z ich wymianą spowodowały krótkotrwały postój awaryjny agregatu kogeneracyjnego.

Biuro SNWES

Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej dla agregatu w Rzeszowie

W dniu dzisiejszym (22.01.2009) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej układowi wytwórczemu zainstalowanemu w Rzeszowie. Otrzymanie koncesji skutkować będzie wystąpieniem do PGE Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A.

Przegląd okresowy po 18.750 mth pracy agregatu

W dniu dzisiejszym (27.01.2009) służby serwisowe przeprowadziły okresowy przegląd agregatu kogeneracyjnego zainstalowanego w Rzeszowie. Przegląd obejmował czynności przewidziane do wykonania wg harmonogramu czynności serwisowych po przepracowaniu przez agregat 18.750 mth pracy.

Biuro SNWES

Kolejna aktualizacja kącika pomiarowego

W dniu dzisiejszym (02.02.2009) zaktualizowaliśmy dane zamieszczone w kąciku pomiarowym o odczyty aparatury pomiarowej ze stycznia br.

Wystąpienie do jednostki certyfikującej

W dniu dzisiejszym (27.02.2009) wystąpiliśmy z wnioskiem do jednostki certyfikującej o przeprowadzenie audytu sprawdzającego oraz audytu końcowego dotyczącego weryfikacji danych podawanych w sprawozdaniach rocznych oraz zasadności składania wniosków o wydanie świadectw pochodzenia z kogeneracji dla gazowego układu trigeneracyjnego zainstalowanego w Rzeszowie. O postępach informować będziemy na bieżąco na naszym blogu.

Biuro SNWES

Kolejna aktualizacja kącika pomiarowego

W dniu dzisiejszym (02.03.2009) zaktualizowaliśmy dane zamieszczone w kąciku pomiarowym o odczyty aparatury pomiarowej z lutego br.  
Agregat zainstalowany w Rzeszowie nadal pracował z 60% wykorzystaniem mocy znamionowej. W lutym br. agregat kogeneracyjny pracował bez żadnej przerwy planowej i awaryjnej. W minionym miesiącu 15,4% wytworzonej energii elektrycznej zostało oddane do sieci lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego.
Agregat kogeneracyjny zainstalowany w EC Tuchów nadal nie pracował. Likwidator Spółki finalizuje transakcję sprzedaży EC Tuchów.

Biuro SNWES

Przegląd okresowy po 20.000 mth pracy agregatu

W dniu dzisiejszym (19.03.2009) służby serwisowe przeprowadziły okresowy przegląd agregatu kogeneracyjnego zainstalowanego w Rzeszowie. Przegląd obejmował czynności przewidziane do wykonania wg harmonogramu czynności serwisowych po przepracowaniu przez agregat 20.000 mth pracy.

Biuro SNWES