Prezentacja źródeł - OZC Ostrów Wielkopolski

26 października 2000 roku w Ostrowskim Zakładzie Ciepłowniczym S.A. rozpoczęto eksploatację turbiny gazowej Centrax Rolls-Royce CX501 KB7 o mocy elektrycznej 5,1 MW współpracującej z kotłem odzysknicowym HKB o mocy cieplnej 11,6 MW. Ciepło wykorzystywane jest na potrzeby komunalne. Ciepło wytwarzane przez układ skojarzony wykorzystywane jest na cele komunalne. W Elektrociepłowni ?OSTRÓW? pracuje obecnie 5 kotłów węglowych WR-10, 2 kotły gazowo-olejowe typu CONDOR oraz układ skojarzony. Łączna moc tego źródła wynosi 97 MWt i 5 MWe. Zainstalowane urządzenia zapewniają przedsiębiorstwu około 45 % udział w rynku ciepłowniczym miasta.
W oparciu o posiadany układ skojarzony, OZC S.A. stworzył lokalny rynek energii. Spółka zaopatruje w energię elektryczną obiekty zarządzane przez firmę WODKAN S.A. z ostrowskiego holdingu komunalnego (stację uzdatniania wody i oczyszczalnię ścieków) oraz Koncern Energetyczny ENERGA SA Oddział w Kaliszu.

ZałącznikRozmiar
07.01.01_Galeria_OZC-1.doc43.5 KB