Prezentacja źródeł - Gazownia Warszawska

W latach ?90 podmioty GK PGNiG postrzegały rozwój skojarzonych źródeł wytwórczych zasilanych gazem ziemnym jako jeden z głównych motorów rozwoju polskiego rynku gazu. Towarzyszyło temu duże zainteresowanie wykorzystaniem gazu ziemnego dla obiektów energetycznych ? praktycznie wszystkie elektrociepłownie w Polsce zwróciły się o wydanie warunków przyłączenia oraz prowadziły rozmowy na temat dostaw gazu. Było jasne, że dla promocji niezbędne jest posiadanie takiego obiektu. W związku z powyższym, w 2000 roku w piwnicach budynku Dyrekcji Gazowni Warszawskiej zainstalowano doświadczalny miniblok kogeneracyjny firmy Sachs-Senertec o mocy elektrycznej 5 kWe i 12 kWt.
W sierpniu 2000 r. agregat rozpoczął pracę i pomimo początkowych problemów ze współpracą agregatu z zewnętrzną siecią elektroenergetyczną, wspólnie z producentem urządzenia udało się je rozwiązać. Ten demonstracyjny projekt pokazał, że zastosowana technologia jest bardzo elastyczna i może być stosowana do praktycznie dla każdego rodzaju odbioru.

ZałącznikRozmiar
07.01.01_Galeria_Gazownia-1.doc3.87 MB