Aktualności

Najnowsze wiadomości powiązane z SNWES

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej w dniu 4 marca 2009 r.

W dniu 4 marca 2009 r. w siedzibie Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej odbyło się posiedzenie Zarządu SNWES, w trakcie którego Zarząd SNWES zaopiniował projekty dokumentów, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Zebrania Członków SNWES kwitującego 2008 rok.

Kilka uwag po lekturze projektu polityki energetycznej Polski do 2030 roku

Pomysł napisania tego felietonu narodził już pewien czas temu, jednakże dopiero praca nad stanowiskiem SNWES w sprawie projektu Polityki energetycznej Polski do 2030 roku zmobilizowała mnie do przelania kłębiących się myśli na papier.

Publikacja artykułu ?O rynku energii, czyli antyreforma? autorstwa prof. J. Popczyka na portalu CIRE

W dniu dzisiejszym (06.04.2009) na portalu CIRE opublikowany został artykuł ?O rynku energii, czyli antyreforma? autorstwa prof. Jana Popczyka ? Prezesa SNWES. Jest to elektroniczna wersja artykułu zamieszczonego w numerze 3/2009 dwumiesięcznika Branżowy Magazyn Przemysłowy ?Energetyka Cieplna i Zawodowa?. Gorąco zapraszamy do lektury
(http://www.cire.pl/item,39495,2,o_rynku_energii-_czyli_antyreforma.html).


Biuro SNWES


Stanowisko SNWES w sprawie projektu Polityki energetycznej Polski do 2030 roku

W dniu 10.04.2009 Biuro SNWES wysłało do Ministerstwa Gospodarki wykaz uwag i propozycji zapisów do projektu Polityki energetycznej Polski do 2030 roku. Treść dokumentu zostanie opublikowana na naszym portalu.

Biuro SNWES

Zaproszenie Ministra Gospodarki do wzięcia udziału w konsultacjach międzyresortowych

W dniu 23 listopada br. do Biura SNWES wpłynęło zaproszenie Ministra Gospodarki do wzięcia udziału w konsultacjach międzyresortowych nad projektem rozporządzenia Ministra Gospodarki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. .

Otwarcie rynku energii w Polsce

Szum medialny wywołany decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 października 2007 roku o zwolnieniu przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesje na obrót energią elektryczną z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia spowodował u mnie chęć podzielenia się własnymi doświadczeniami z podobnego procesu. Doświadczenia dotyczą działalności koncesjonowanej z zakresu produkcji ciepła.

Jak to jest z tym promowaniem konkurencji?

Decyzja, iż nowe taryfy żadnego z kluczowych przedsiębiorstw sektora gazowego nie wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. oraz wezwanie przez Prezesa URE przedsiębiorstwa RWE STOEN S.A.

Pora na uchylenie kolejnej decyzji poprzednika!

Wiem, że tej zimy największe emocje znacznej części Polaków (szczególnie mieszkańców Warszawy oraz Górnego Śląska), oczywiście poza występami Adama Małysza w Pucharze Świata w skokach narciarskich, budzi toczący się spór Prezesa URE ? Mariusza Swory ze spółkami RWE Stoen S.A. oraz Vattenfall w sprawie działań obu podmiotów w stosunku do odbiorców energii elektrycznej zaliczonych do grupy taryfowej G. Rozwój sytuacji śledzę również ja, jednak o sporze tym wspominam troszkę innego powodu.

Wykorzystywanie dominującej pozycji, tak to u nas wygląda!

Wydarzenia ostatniego tygodnia sprawiły, że w swoim felietonie po raz kolejny skupię się na problemie, który wielu czytelnikom może wydać się mało istotny. To prawda, z punktu widzenia pionowo zintegrowanych grup energetycznych, problem który opiszę wyda się błahy, jednak dla małych niezależnych wytwórców, których reprezentuje SNWES, tego typu zdarzenia bardzo często są powodem do podęcia decyzji o czasowym (lub trwałym) wyłączeniu urządzeń wytwórczych z ruchu.