Aktualności

Najnowsze wiadomości powiązane z SNWES

Laur Ciepłownictwa dla Członka Wspierającego SNWES

Po raz kolejny Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie  przyznało honorowe  nagrody LAUR CIEPŁOWNICTWA. Te prestiżowe odznaczenia  przyznawane są za wybitny wkład w rozwój branży ciepłowniczej, z uwzględnieniem analizy wskaźników ekonomiczno-finansowych.
Tegoroczne wręczenie nagród odbyło się  20 września 2011r. w trakcie uroczystej Gali podczas XV Forum Ciepłowników Polskich w Międzyzdrojach.

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. zostało nagrodzone LAUREM w kategorii wiodące przedsiębiorstwo ciepłownicze  - zgodnie z maksymą "Pierwszy wśród równych": w grupie przedsiębiorstw o sprzedaży ciepła powyżej  1 000 001 GJ/rok.
W imieniu przedsiębiorstwa nagrodę odebrał Prezes Zarządu- Krzysztof Figat.

XV Forum Ciepłowników Polskich

W dniach 18-21 września 2011 roku w Międzyzdrojach miało miejsce XV Forum Ciepłowników Polskich.Jednym z prelegentów biorących udział w przedmiotowym Forum Ciepłowników Polskich był pan Krzysztof Figat - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o. będącego  Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej.

Informacja o posiedzeniu członków Polskiej Rady Koordynacyjnej Odnawialnych Źródeł Energii (PRK OZE)

W dniu 5 sierpnia 2011 r. w siedzibie Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej (PIGEO) przy ul. Gotarda 9 w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie członków Polskiej Rady Koordynacyjnej Odnawialnych Źródeł Energii (PRK OZE). Wśród uczestników spotkania nie zabrakło przedstawicieli Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej ? członka założyciela PRK OZE.

Szkolenie dla doradców klienta PGNiG SA

 W dniach 24-25 listopada 2010 r. członkowie SNWES, przy nieocenionym wsparciu Zarządu Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o. (członka wspierającego SNWES), przeprowadzili dedykowane szkolenie dla doradców klienta zatrudnionych w Centrali PGNiG SA oraz w Gazowniach pod tytułem: ?Pozyskiwanie od aktualnych i potencjalnych klientów PGNiG SA informacji niezbędnych do oceny możliwości realizacji projektów inwestycyjnych związanych z ograniczeniem kosztów zakupu nośników energii wraz ze wstępną oceną pozyskanych ankiet potrzeb energetycznych?.

Krajowy Plan Działania w zakresie OZE (tzw. Action Plan)

W imieniu Biura SNWES uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki został upubliczniony
Krajowy Plan Dzialania w zakresie energii z OZE (tzw. Action Plan). Dokument ten jest dostepny pod adresem internetowym:

Biuro SNWES

Zapytanie do Ministerstwa Gospodarki

W dniu 15 lutego 2010 SNWES wystosowało do Ministerstwa Gospodarki zapytanie dotyczące przyszłości systemów wsparcia energetyki odnawialnej oraz wysokosprawnej kogeneracji zawartych w ustawie Prawo energetyczne. Zapytanie dotyczyło następujących problemów:

Kampania "Od Eko-Samorządu do eko-społeczeństwa"

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej akcji ?Od eko-samorządu do eko-społeczeństwa?.

Celem akcji jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez aktywną edukację ekologiczną dotyczącą zasad zrównoważonego rozwoju.

Inicjatywa MARR - Zaproszenie do udziału w projekcie ?Budowa rynku pojazdów elektrycznych, infrastruktury ich ładowania ? podstawą bezpieczeństwa energetycznego?

Do Biura SNWES wpłynęło zaproszenie wystosowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. do włączenia się w realizację projektu ?Budowa rynku pojazdów elektrycznych, infrastruktury ich ładowania ? podstawą bezpieczeństwa energetycznego?, realizowanego od dnia 1 stycznia br. w ramach Priorytetu V programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ? Dyfuzja innowacji, działanie 5.1. ?Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym? i współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków SNWES

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej zapraszamy na Zwyczajne Walne Zebranie Członków SNWES, które odbędzie się  w Gliwicach w dniu 4 czerwca 2009 roku (czwartek) o godzinie 11.30 w sali Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ulicy przy ulicy Bolesława Krzywoustego 2.

Publikacja artykułu ?Planowane inwestycje a bezpieczeństwo energetyczne? autorstwa prof. J. Popczyka na portalu CIRE

W dniu dzisiejszym (20.04.2009) na portalu CIRE opublikowany został artykuł ?Planowane inwestycje a bezpieczeństwo energetyczne? autorstwa prof. Jana Popczyka ? Prezesa SNWES. Jest to elektroniczna wersja artykułu zamieszczonego w numerze 1/2009 dwumiesięcznika ?Nowa Energia?. Gorąco zapraszamy do lektury (http://www.cire.pl/item,39746,2,planowane_inwestycje_a_bezpieczenstwo_en...).

Biuro SNWES