Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Klaster3x20

Stowarzyszenie Klaster 3x20  jako koordynator Klastra 3x20 realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, priorytet I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji,  typ projektu 6 Tworzenie i rozwój klastrów  projekt pn:

,,Promocja i wsparcie rozwoju innowacyjnych technologii w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w kontekście rozwoju konsorcjum Klaster 3x20?


Projekt jest realizowany w okresie od 01.10.2012 do 30.09.2014 roku.

Zapraszamy do odwiedzenia  strony internetowej www.klaster3x20.pl i zapoznania się z bieżącymi wydarzeniami realizowanymi w promach projektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013