Konsultacje społeczne projektu strategii ?Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko?

Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej zaproszone zostało do uczestnictwa w konsultacjach społecznych nad projektem strategii ?Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko? wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko. Treść dokumentu została uzgodniona między Ministerstwem Gospodarki i Ministerstwem Środowiska.
Wszystkich członków i sympatyków SNWES zachęcamy do włączenia się w prace nad ww. dokumentem. Wszelkie uwagi oraz propozycje uzupełnień prosimy nadsyłać drogą elektroniczną na adres e-mail Biura SNWES: biuro@snwes.pl
Na Wasze propozycje będziemy oczekiwać do dnia 28 października br.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu : Projekt strategii ?Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko?

Z treścią pisma informującego o rozpoczęciu konsultacji społecznych mogą się Państwo zapoznać tutaj

Dyrektor Biura SNWES