Konsultacje Społeczne nad projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej zostało zaproszone do wzięcia udziału w Konsultacjach Społecznych nad projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

Wszystkich członków i sympatyków SNWES zachęcamy do zapoznania się z projektem rozporządzenia.

Ewentualne uwagi oraz propozycje uzupełnień prosimy nadsyłać drogą elektroniczną na adres e-mail Biura SNWES: biuro@snwes.pl