Informacja o zmianie siedziby Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej

Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej po raz kolejny zmuszone zostało do zmiany swojej siedziby. Dotychczasowa siedziba Stowarzyszenia przeniesiona została do Gliwic, nieopodal siedziby Biura SNWES.
Nowy adres siedziby SNWES przedstawia się następująco:


Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej
ul. T. Kościuszki 28/1
44-100 Gliwice


Siedziby nie zmieniło natomiast zamiejscowe Biuro Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej, które mieści się nadal w Gliwicach w budynku Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej.
Pełny adres siedziby zamiejscowego Biura SNWES przedstawia się następująco:

Biuro Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej
ul. Bolesława Krzywoustego 2/618
44-100 Gliwice
e-mail: biuro@snwes.pl
tel.: (+48) 32 237 16 93


Dyrektor Biura SNWES